လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
“ဖက္ဒရယ္”စကား သတိထား
KIC News

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ရက္) ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ် “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” မည္သုိ႔မွ် မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ “တည္ဆဲဥပေဒမ်ား”ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္း… Read More

 
ျပည္သူလူထုဘက္မွ BGF ရပ္တည္သြားမည္ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာခ်စ္သူ ေျပာၾကား
KIC News

ၾသဂုတ္ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက ္ေရွးရႈၿပီး ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါတပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း (၄)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ BGF ဗဟိုအႀကံေပးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး အေထြေထြအတ… Read More

 
ဒီေကဘီေအနယ္ေျမအတြင္း စာသင္ေက်ာင္းအသစ္တည္ေဆာက္မႈ ေဒသခံမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားလို
KIC News

ၾသဂုတ္ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ရွိ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ)ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေတာင္နီ(ေလးေ၀ၚ)ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္း၀င္းတြင္ ကလို႔ထူးေဘာကုမၸဏီက ဦးေဆာင္၍ စာသင္ေက်ာင္းအသစ္တစ္လံုး လာေရာက… Read More

ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၇)၏ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အိမ္ယာစီမံကိန္း၌ ေနရာခ်ထားေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး
KIC News

ၾသဂုတ္ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ) တပ္မဟာ(၇)နယ္ေျမ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာ္ဖိုးေကႏွင့္ မဲ့တရိေဒသမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေနရာခ်စီစဥ္ေပးရန္… Read More

 
ဖားအံၿမိဳ႕သီရိကြင္း၌ စြန္႔ပစ္ခံရသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေတြ႔ရွိ
KIC News

ၾသဂုတ္ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ သီရိကြင္း၌ သုံးႏွစ္အရြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္ မိန္းကေလး ကေလးငယ္တစ္ဦး စြန္႔ပစ္ခံရသည္ ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ မာဃလူမႈကူညီေရး၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ႀကီးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပ… Read More

 

သတင္း

_MG_8690

ျပည္သူလူထုဘက္မွ BGF ရပ္တည္သြားမည္ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာခ်စ္သူ ေျပာၾကား

August 21, 2014

ၾသဂုတ္ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက ္ေရွးရႈၿပီး ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါတပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း (၄)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား... Read more ►

ဒီေကဘီေအနယ္ေျမအတြင္း စာသင္ေက်ာင္းအသစ္တည္ေဆာက္မႈ ေဒသခံမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားလို

August 21, 2014

ၾသဂုတ္ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ရွိ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ)ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေတာင္နီ(ေလးေ၀ၚ)ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္း၀င္းတြင္ ကလို႔ထ... Read more ►

MoeKoSan project 3

ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၇)၏ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အိမ္ယာစီမံကိန္း၌ ေနရာခ်ထားေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး

August 20, 2014

ၾသဂုတ္ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ) တပ္မဟာ(၇)နယ္ေျမ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာ္ဖိုးေကႏွင့္ မဲ့တရိေဒသမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား... Read more ►

Doc1

ဖားအံၿမိဳ႕သီရိကြင္း၌ စြန္႔ပစ္ခံရသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေတြ႔ရွိ

August 19, 2014

ၾသဂုတ္ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ သီရိကြင္း၌ သုံးႏွစ္အရြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္ မိန္းကေလး ကေလးငယ္တစ္ဦး စြန္႔ပစ္ခံရသည္ ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ မာဃလူမႈက... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

IMG_9995

“ဖက္ဒရယ္”စကား သတိထား

August 22, 2014

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ရက္) ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ် “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” မည္သုိ႔မွ် မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင... Read more ►

?????????

ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖင့္ အၾကပ္ကုိင္ရေတာ့အံ့

August 11, 2014

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၁၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၄ ) ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ၈၈ – ၿငိမ္း/ပြင့္ တုိ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးလႈပ္ရွားမႈ”သည္ လူထု ဆႏၵလက္မွ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

Mahn Don Yaung 1

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

July 26, 2014

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ မေလးရွားကရင္အဖြဲ႔အစည္း-Malaysia Karen Organization (MKO)၏ ကရင္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥကၠဌျဖစ္သူ မန္းဒံုေယာင္းထ... Read more ►

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာတာမလာေဘာ၏ ေနာက္ဆံုးခရီးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔၏ အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳစကားမ်ား

July 2, 2014

ခြန္ဥကၠာ (ပအို၀့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္း နာယက) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာတာမလာေဘာဟာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ သူကိုယ္တိုင္ေကာ၊ သူ႔မိသားစုေကာ ေပးပစ္ဖို႔ ပံုအပ္ခဲ့တယ္။ ... Read more ►