လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၃ရပ္ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု BPHWT ဆံုးျဖတ္
KIC News

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြ႔ဲ(BPHWT)က ၎တို႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ေဆး၀ါးကုသေရး၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၃ရပ္ကို ဆက္လက္လုပ… Read More

 
UNFC ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို KNU ယာယီရပ္ဆိုင္း
KIC News

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)၏ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ံုး(KNU)၏ မူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ UNFC ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း KNU… Read More

 
ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒ ၅ခု ေရးဆြဲထား
KIC News

ၾသဂုတ္ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဥပေဒ ၅ခု ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာမင္းေအာင္လင္းက ေကအိုင္စီသို႔ ယမန္ေန႔က ေျပာသည္။ “ျပည္သူေတြအက… Read More

 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ေလ်ာ့ခ်ေစလိုေၾကာင္း KDP ဥကၠဌ ေျပာၾကား
KIC News

ၾသဂုတ္ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္သည္ကို ေတြ႔ရသည့္အတြက္… Read More

 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အျပည့္ရရန္ မဲေဆာက္ရွိ ျမန္မာစက္႐ံုအလုပ္သမား ၈၀ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္
KIC News

ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အနီး ေ၀ွ႔မုရြာတြင္ရွိေသာ JAGUAR စတီး စက္႐ံုရွိ ျမန္မာစက္႐ံုအလုပ္သမား ၈၀ ဦးက အလုပ္ခ်ိန္ အျပည့္အ၀ မရရွိသျဖင့္ မဲေဆာက္ ထိုင္းအလုပ္သမား ႐ံုး(ဆ၀ါဒီကန္)႐ံုးသိ… Read More

သတင္း

IMG_6183

က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၃ရပ္ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု BPHWT ဆံုးျဖတ္

September 2, 2014

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြ႔ဲ(BPHWT)က ၎တို႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ေဆး၀ါးကုသေရး၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေ... Read more ►

(ေကအဲန္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း)

UNFC ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို KNU ယာယီရပ္ဆိုင္း

September 1, 2014

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)၏ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ံုး(KNU)၏ မူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ UNFC ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေစာမင္းေအာင္လင္း

ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒ ၅ခု ေရးဆြဲထား

August 30, 2014

ၾသဂုတ္ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဥပေဒ ၅ခု ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာမင္းေအာင္လင္းက ေက... Read more ►

20140830_171159

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ေလ်ာ့ခ်ေစလိုေၾကာင္း KDP ဥကၠဌ ေျပာၾကား

August 30, 2014

ၾသဂုတ္ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

IMG_9995

“ဖက္ဒရယ္”စကား သတိထား

August 22, 2014

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ရက္) ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ် “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” မည္သုိ႔မွ် မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင... Read more ►

?????????

ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖင့္ အၾကပ္ကုိင္ရေတာ့အံ့

August 11, 2014

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၁၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၄ ) ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ၈၈ – ၿငိမ္း/ပြင့္ တုိ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးလႈပ္ရွားမႈ”သည္ လူထု ဆႏၵလက္မွ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

Saw Mya Aye

ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေစာေအးျမႏွင့္

August 22, 2014

ေကအိုင္စီ(ကရင္သတင္းဌာန) ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ေမး။ ။ ကရင္ျပည္နယ္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ စတင္ ဖြဲ႔တည္လာတဲ့ ခုႏွစ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ စတင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ စတဲ့ ေနာက္ခံအေၾ... Read more ►

Mahn Don Yaung 1

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

July 26, 2014

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ မေလးရွားကရင္အဖြဲ႔အစည္း-Malaysia Karen Organization (MKO)၏ ကရင္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥကၠဌျဖစ္သူ မန္းဒံုေယာင္းထ... Read more ►